Vägglöss lever nära människor, oftast där man sover men i stora populationer kan lössen sprida sig t ex. till närliggande lägenheter.

VÄGGLÖSS SÖK MED HUND

Våra hundar kan avgöra om du har fått vägglöss eller inte.

Hundarna kan användas i förebyggande syfte eller som en kontroll efter sanering, att det inte finns några vägglöss kvar.

Att söka med hund är kostnadseffektivt och miljövänligt

Med våra ökade resvanor ökar också risken att få med sig vägglöss hem.
Ta reda på vad du behöver göra för att undvika få vägglössen med i resväskan men framför allt, misstänker du att så är fallet, vänta inte utan ta tag i problemet direkt.


Hundar har ett fantastiskt luktsinne så varför inte använda det.


 

Vägglöss ( Cimex lectarius)
En typ av skinnbagge. Suger blod på människor och finns därför främst i sovrum för att komma fram och suga blod på natten.
Vägglöss sprids via kläder, textilier och bohag men kan själva sprida sig till angränsande bostäder om de förekommer i mycket stora mängder.
Ett bett från en vägglus är ungefär som ett myggbett och kan för en del människor ge kraftiga reaktioner beroende på känslighet.
(hämtat från folkhälsomyndigheten)

De psykiska problemen med vägglöss kan bli stora. Oro,stress och sömnproblem är vanligt. Vanföreställningar om att man kan se eller känna vägglöss på kroppen kan uppstå. Detta kallas för Ekboms syndrom.

Labrador Retriever

Är den ras som vi tycker passar väldigt bra till Specialsök.
Det är viktigt att ha en hund som passar ens personlighet när man ska jobba ihop.

SwedeDOG erbjuder sök på:

* Hotell
* Bostäder
* Vandrarhem
* Campingstugor
* Stundentboende
* Folkhögskolor
* Husbil/ Husvagn
* Asylboende

 

Serviceavtal

SwedeDOG erbjuder Serviceavtal till Hotell, Folkhögskolor, Campingar, Hyresbostäder mm.

I serviceavtalet ingår 
- bestämt antal sök per år
- reducerat pris på sök utöver avtalade antal sök.
- Akuta sök.

Poängen med detta är att få en översikt över var problemet med vägglöss kommer ifrån.
Att försöka förebygga spridning är otroligt viktigt i kampen mot vägglöss. 

                                                               


 Under vintern  2014-2015  roade vi oss med att gå Agrias stora uppfödarutbildning. Anledningen till det är så småningom föda upp hundar som är riktigt bra på specialsök både till oss själva och andra. Vi vill också kunna sälja grundtränade hundar.